Radiosjeck.com
Home
Kristalradio
Geen zelfbouwprojectje geeft, naar mijn bescheiden mening, met zo weinig middelen een totaalbeeld van hoe een radio-ontvanger werkt als deze klassieker. Men neme een spoel, en (variabele) condensator, een germaniumdiode en een oortelefoon. Aan de ene zijde hangen we het geheel aan aardpotentiaal en aan de andere zijde aan een (lange!) draadantenna, en voila: een radioontvanger! Alle zaken betreffende antenna, selectieve kring, detector en weergave zijn hierin opgenomen zonder verdere poespas. Verwacht dan ook geen topontvangst of goede selectiviteit (onderscheidend vermogen tussen twee naast elkaar liggende zenders), maar toch werkt het. Zelf krijg ik twee a drie zenders redelijk goed door met deze ontvanger. De oortelefoon moet hoogohmig zijn, anders wordt de kring te zwaar belast en hoor je niks.
Het schema. Als hoofdtelefoon gebruik ik een kristaloordopje en als antenna een 10 meter lange draad. De variabele condensator komt uit een sloopradio.
De spoel heb ik gewikkeld van gelakt draad uit een oude transformator. Door te experimenteren met het aantal windingen heb je enige invloed op de ontvangstbandbreedte. Dit zijn er 30.
De ontvangstfrequentie wordt natuurlijk bepaald door de verhouding tussen de inductiewaarde van de vaste spoel en de (variabele) capaciteitswaarde van de condensator. De resonantiefrequentie berekenen we met de formule van Thomson:
waarin: Fo staat voor de oscillatiefrequentie
               Pi = 3,14 (dus 2Pi=6,28)
               L = spoelinductie in H(enry)
               C = capaciteit condensator in F(arad)
Hiernaast een detailopname van de ontvanger. Het enige wat afwijkt t.o.v. het schema is het weerstandje van 270K welke parallel over de kristaldiode is geschakeld. Deze zorgt ervoor dat er een stroompje door de diode kan lopen waardoor door de spanningsval over de weerstand de ontvangst beter hoorbaar wordt. Voor de diode kan in principe elke germaniumdiode (die glazen gevallen die beginnen met OA...) gebruikt worden. De extra uitgang aan de rechterzijde kan gebruikt worden om een versterker op aan te sluiten.
De door mij gebruikte draadantenna
<Vorige